De methode van ‘gepland veranderen’

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂

Eurofiber, één van de grootste aanbieders van glasvezelverbindingen voor de zakelijke markt, stond voor
de uitdaging om haar succes en groei goed te managen. Wij nemen u mee in dit veranderverhaal en laten
u zien hoe Eurofiber er in slaagde gericht en bewust te veranderen en daarmee haar groei duurzaam te
borgen. U ziet hoe met hulp van het gedachtegoed van ‘gepland veranderen’ (De Caluwé & Vermaak,
2006) de organisatie een maximaal verandereffect bereikte door gerichte focus en inzet.

Effectief sturen op organisatieverandering

Elke manager worstelt er mee hoe hij op een goede manier veranderingen
in zijn organisatie in gang kan zetten en zo op de veranderingen kan sturen
dat deze beklijven. Het merendeel van de veranderingen mislukt (Boonstra,
2000) en menig manager vraagt zich af waarom. In onze ervaring komt naar
voren dat een passende veranderaanpak helpt om beter te kunnen sturen.
Een essentieel onderdeel van een gepaste veranderaanpak is het analyseren en herkennen van hardnekkige patronen in een organisatie.

De omstander grijpt in

Organisatieadviseurs en (interim)managers worden vaak als derde partij betrokken bij een conflictsituatie. Van welke interventies maken ze gebruik? En wat is de ‘onderliggende waarde’ daarvan? Uit een verkennend onderzoek naar de handelwijze tijdens conflicten volgen enkele interessante bevindingen voor deze derde partij.

Download hier het artikel, verschenen in Management & Consulting: De omstander grijpt in

Meer lezen?