• “We missen chemie en vertrouwen in het team en dat terwijl we een grote veranderopgave te realiseren hebben met elkaar.”
  • “Er is ruis in de samenwerking, we komen er niet uit als team. Hoe komen we onderling meer in verbinding als team?”
  • “Hoe krijgen we meer grip op het (on)gewenste patroon in ons team en op de frustratie en het ongemak die dit patroon teweegbrengt.”

In het werken met een team richt ik mij op de bovenstroom: alles wat zichtbaar is in rollen, structuur, feiten, maar ook op de onderstroom; gevoelens, emoties. Beide kanten zijn nodig om een stap naar een nieuwe situatie te kunnen zetten.  Ik werk vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat ik niet kijk naar ‘wie heeft het gedaan’, maar veel meer naar ‘wat roept het één bij de ander op en vice versa’. Ik kijk naar het patroon wat zich herhaalt in groep. Vanuit dit perspectief ontdek je vaak veel meer wat men vasthoudt in de relatie met elkaar.

Er zijn geen standaardprogramma’s met teaminterventies die bewezen resultaten kunnen leveren in organisaties. Er zijn veel interventies mogelijk, maar deze hebben alleen zin als ze gedragen worden door de mensen in het team en passen bij de fase waarin de individuen, het team en de organisatie zich op dat moment bevinden.

Mijn stijl van begeleiding is erop gericht om organisaties te helpen het zelf te doen. Als coach houd ik een spiegel voor, maak ik teams bewust van de dominante aannames en help ik bij het reflecteren daarop. Ik zet daarbij mijn ervaring in als teamcoach en als veranderkundige. Ik werk positief waarderend; op de toekomst gericht en voortbouwend op wat er goed gaat. Uiteraard is er ook ruimte voor het verwerken van emoties en oud zeer, als dit de (team)ontwikkeling van de organisatie ten goede komt.