Vijf veranderkundige opvattingen die aantoonbaar werken

Verandermanagers roepen het allemaal wel eens: ‘eerst een visie nodig’, ‘de leiders moeten erachter staan’, ‘zorg voor een eerlijk veranderproces’. Maar waar baseren we het eigenlijk op?

In ons hoofd hebben we veelal door onze opleiding of ervaringen in de praktijk opvattingen gevormd over wat werkt. Maar is dat wel zo? Vanuit de wetenschappelijke hoek (Reconsidering Change Management, Ten Have c.s.) is literatuuronderzoek gedaan naar allerlei aannames die veranderaars hebben. De meeste van deze aannames zijn niet bewezen dat het werkt; neem bijvoorbeeld ‘participatie is nodig voor succesvolle veranderingen’. Participatie is lang niet altijd nodig en kan een veranderproces zelfs in de weg staan, omdat er poolse landdagen ontstaan en er een klip en klaar besluit van de leiding nodig is.

Wat zijn dan wel aantoonbaar werkende aannames? Hieronder vijf op een rij:

  1. Visie is nodig: een heldere visie is essentieel voor succesvolle verandering
  2. Vertrouwen is nodig: vertrouwen in de leider is nodig voor succesvolle verandering
  3. Steun van leiders is nodig: support is een kritische succesfactor voor het slagen van de verandering
  4. Een eerlijk veranderproces is nodig: een eerlijk veranderproces is belangrijk voor bereiken van succesvolle verandering
  5. Doelen en feedback zijn nodig: doelen stellen gecombineerd met het geven van feedback zijn een krachtig instrument voor de verandermanagers.

Gebaseerd op onderzoek uit Reconsidering Change Management (Ten Have c.s.)

Het belangrijkste vinden wij dat je je als verandermanager bewust bent van je aannames. Welke aannames heb jij over veranderen? Zijn ze wetenschappelijk bewezen of waar en hoe zie jij ze werken in de praktijk?

Dorine Wesel & Hanna Boersema