Effectief sturen op organisatieverandering

Elke manager worstelt er mee hoe hij op een goede manier veranderingen
in zijn organisatie in gang kan zetten en zo op de veranderingen kan sturen
dat deze beklijven. Het merendeel van de veranderingen mislukt (Boonstra,
2000) en menig manager vraagt zich af waarom. In onze ervaring komt naar
voren dat een passende veranderaanpak helpt om beter te kunnen sturen.
Een essentieel onderdeel van een gepaste veranderaanpak is het analyseren en herkennen van hardnekkige patronen in een organisatie.