Masterclass Veranderkunde Incompany

Hoe krijg je de flow in je verandering? Hoe komt er weer nieuwe energie en hoe leer je als team anders te kijken naar het vraagstuk waar je voor staat? Veranderingen voelen soms taai, niet vanzelf en je hebt al zoveel geprobeerd. Of je beland weer in dezelfde dynamiek die je al vaker hebt gezien.

In deze masterclass werk ik met een veranderteam aan een concrete veranderopgave. Om met de uitdagingen in de praktijk aan de slag te gaan, spanningen weer hanteerbaar te maken en de kern van waar de verandering eigenlijk over gaat te raken.

Bewust van eigen aannames en handvatten om aanpak te maken

In de kern gaat veranderkunde over: bewust kijken (wat speelt er rondom de opgave) en bewust kiezen  (welke aanpak bereiken we het meeste mee).

Om bewust te kunnen kijken helpt het bewust te zijn van je eigen denkbeelden over veranderen. Ik gebruik vaak het kleurendenken om mensen meervoudig te laten kijken naar hun veranderopgave. Het kleurendenken bestaat uit een vijftal paradigma’s die bestaan uit allerlei theorieën, aannames en opvattingen over veranderen. Het kleurendenken helpt inzicht te krijgen in de eigen denkbeelden over veranderen en het biedt handvatten om opvattingen van anderen te herkennen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast geeft het richting in het kiezen van een passende aanpak om verandering succesvol te realiseren. Het kleurendenken is ontwikkeld door Léon de Caluwé en Hans Vermaak en wordt uitgebreid beschreven in het boek; Leren Veranderen (2019).

Denkwijze Er verandert iets als je:…
Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces
Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces
Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces
Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces
Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces

Bron: Het kleurendenken (De Caluwé & Vermaak, 2019).

Voor wie

Ik werk met incompany programma’s vaak met een veranderteam aan een concrete veranderopgave. Theorie gebruik om met de uitdagingen in de praktijk aan de slag te gaan, hanteerbaar te maken en /of anders naar te leren kijken.

De masterclass is bedoeld voor veranderteams, managementteams, professionals die een concrete veranderopgave hebben.

Interesse?

Meld je nu aan. Dan maken we het programma samen verder op maat.