De methode van ‘gepland veranderen’

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. 🙂

Eurofiber, één van de grootste aanbieders van glasvezelverbindingen voor de zakelijke markt, stond voor
de uitdaging om haar succes en groei goed te managen. Wij nemen u mee in dit veranderverhaal en laten
u zien hoe Eurofiber er in slaagde gericht en bewust te veranderen en daarmee haar groei duurzaam te
borgen. U ziet hoe met hulp van het gedachtegoed van ‘gepland veranderen’ (De Caluwé & Vermaak,
2006) de organisatie een maximaal verandereffect bereikte door gerichte focus en inzet.