Vanuit mijn achtergrond als socioloog ben ik geïnteresseerd in wat mensen drijft, waarom het in teams gaat zoals het gaat. En wat ze doen als het anders moet, of als er teamdynamiek ontstaat die dysfunctioneel is en die ze zelf in stand houden. Een paar uitgangspunten die mijn manier van werken kenmerkt en die een inkijk geeft in mijn overtuigingen en manier van kijken zijn de volgende:

 

Zet eens een andere bril op

We hebben allemaal een eigen beeld van de werkelijkheid. Ik daag je uit te wisselen van perspectief door een andere bril op te zetten; door te kijken vanuit een andere rol, het uitwisselen van ervaringen tussen mensen, elkaar te bevragen vanuit andere manieren van kijken (kennis, ervaring, gevoel). Het ervaren van andere manieren van kijken en het in gesprek gaan over de verschillende beelden leveren vaak nieuwe inzichten en ideeën op over hoe het anders kan.

 

Interveniëren in hier en nu

Er wordt vaak veel gepraat over wát er moet gebeuren en veranderteams steken vaak veel tijd om de ‘ambitie’ scherp te krijgen. Maar als je vandaag niet start met veranderen gebeurt het meestal ook niet over een jaar. De echte uitdagingen waar de verandering omdraait zijn zichtbaar in het hier en nu, in kleine situaties, korte gebeurtenissen in het dagelijkse werk. Benut deze kiemen om alvast beweging te creëren.

 

Samenspel in kleine stapjes

Verandertrajecten kennen vaak een groots en meeslepend karakter. Er wordt dan van alles afgeroepen over een grote groep mensen, maar het raakt niet de diepte die verandering eigenlijk nodig heeft. Verandering van de manier van samenwerken, omgang met elkaar, het gedrag wat je in samenspel laat zien, daar kun je in het klein al veel stappen mee zetten om de verandering de diepgang te geven die het nodig heeft.