De kracht van spiegels, vensters en humor in het adviesvak

Het werken aan vernieuwing gaat over het zoeken naar hoe je het bestaande denken oprekt. Zodat ruimte ontstaat om vanuit een ander perspectief naar een vraagstuk te kijken. Vensters, spiegels en humor zijn
van belang voor het oprekken van aannames en opvattingen die we hebben over een vraagstuk. Bij de
uitreiking van de “De Caluwé Oeuvre Prijs” op 6 oktober 2016, aan Hans Vermaak gingen we met elkaar hierover in gesprek.

Mirjam Brussen en Hanna Boersema