Olifantenpaadjes creëren als veranderaanpak voor gemeentelijke organisaties

In veel gemeenten is afgelopen jaren een begin gemaakt met het veranderen van de manier van sturen. De traditionele manier waarin gestuurd werd op de diensten die de gemeente levert, veranderde naar opgavegestuurd werken, waarin concrete vragen en opgaven vanuit de gemeente centraal staan. Maar hoe doe je dat?

Afgelopen jaar werkte ik met het concept Olifantenpaadjes. Olifantenpaadjes, je kent ze wel, die paadjes die mensen maken als ze een rechte hoek afsnijden door een bocht te maken. Je loop dan vaak dwars door het gras. Na een tijdje vormt zich daar een paadje en wordt de weg makkelijker en sneller. An Kramer benoemt dit fenomeen in organisaties; ‘In organisaties zijn dat de informele routes die mensen zelf bedenken en inzetten. Het zijn de manieren die het tragere, formele systeem passeren.’ 

Bij het veranderen van een dienstenmodel naar opgavegestuurd werken in een gemeentelijke organisatie, gaat het ook om het creëren van olifantenpaadjes. De bestaande structuren staan in de weg, het voelt langzaam en onlogisch om alleen op management niveau zaken aan elkaar te knopen. Dit moet juist op de werkvloer en zoeken en kijkend naar wat nodig is voor de opgave.

Het gaat om het stimuleren van ontmoetingen en verbinding dwars door de organisatie heen, met ongebruikelijke combinaties van mensen. En kies mensen op basis van expertise, betrokkenheid, functies, energie, maar ook op ‘wie helpt ons om breder te kijken’ zodat we niet in de geijkte oplossingen terecht komen

Welke vormen om te veranderen en of nieuw organiseren vorm te geven binnen de gemeentelijke organisatie pas jij toe? Reageer gerust via het contactformulier op de website.