‘Ik wil mij ontwikkelen als veranderaar.’ ‘Wij willen als veranderteam onze kennis en vaardigheden van veranderkunde vergroten.’ ‘Help mij als veranderaar leiding te geven aan een verandertraject.’ Met deze vragen ga ik graag met groepen mensen aan de slag.

Veranderen vind ik een vak, een ambacht waar je gericht je professionalisering in vorm kunt geven. Het veranderkundig ambacht gaat over observeren, bewust zijn van je eigen overtuigingen en opvattingen hoe het in elkaar zit en hoe je dit in de praktijk vormgeeft.

In de professionaliseringsprogramma’s die ik organiseer en begeleid werk ik met casuïstiek van deelnemers, omdat leren dichtbij en via de praktijk het beste werkt om het veranderkundig ambacht eigen te maken. Ik werk met ‘state of the art’ veranderkundige modellen, waarbij het kleurenmodel van de Caluwé & Vermaak nog steeds een belangrijke basis vervult. Daarnaast met aandacht voor zowel de bovenstroom als de onderstroom bij veranderen. Bij de diagnose van veranderprocessen kijk ik altijd naar wat zichtbaar is, maar ook juist naar wat niet zichtbaar, niet gezegd maar wel voelbaar is.

Ik maak gebruik van een diversiteit aan werkvormen;
– overdracht van kennis over verschillende scholen en theorieën van veranderen,
– bewustwording van eigen stijl en voorkeuren door een test en/of interactieve gespreksvormen,
– inzicht in eigen handelen en analyse van eigen casuïstiek door interactieve werkvormen,
– ervaren van keuzes in de veranderpraktijk door het spelen van een game,
– oefenen van vaardigheden in clinics als opstellingen, intervisie.