De omstander grijpt in

Organisatieadviseurs en (interim)managers worden vaak als derde partij betrokken bij een conflictsituatie. Van welke interventies maken ze
gebruik? En wat is de ‘onderliggende waarde’ daarvan? Uit een verkennend onderzoek naar de handelwijze tijdens conflicten volgen enkele interessante bevindingen voor deze derde partij.

Meer lezen?