Leren door te doen en in het samendoen ontdekken wat er (nog niet) werkt, wat spannend is of nog aandacht vraagt, dat is een ervaring die je krijgt bij het spelen van een game. Een game is een vereenvoudiging van de werkelijkheid en bootst een context na die dicht bij je eigen dagelijkse werk komt. In die setting doe je als team gezamenlijk ervaring en inzichten op over je eigen en elkaars gedrag, de samenwerking en over hoe werkafspraken wel of niet helpen goed te presteren.

Een game is een geschikt middel om toe te passen:

  • als een team meer wil leren over de onderlinge samenwerking,
  • als een team inzicht wil in de eigen dynamiek,
  • als een team in gesprek wil over kenmerkend gedrag,
  • als een team nieuw gedrag of samenwerking wil ervaren, bijvoorbeeld rondom werken in een keten, werken als zelfsturend team, oefenen wil in de rol als veranderteam.